Vozy ve Spětech

Pojďte s námi za Sparta Armadu.
Nejznámější ze všech tradičních zvyků na ostrově, který sdružuje desítky tisíc návštěvníků je reprezentace bitvy Spetses v září 1822.
Obyvatelé Spetses připsat vítězství nad