Πληροφορίες Επικοινωνίας

  • Sekeris 37, Tolo 210 56 Görögország
  • +30 27520 59430, 59145, 58310 | +30 27520 59661
  • sales@pegasus-cruises.gr
  • hétfő-péntek 9:30 - 13:30, és 18:30 - 22:00 Minden hónap 1. és 3. szombatján, vasárnap és ünnepnapokon zárva vagyunk JUNE-JULY-AUGUST / 10.00 - 13.00 SPRING & AUTUMN / CLOSED IN THE WINTER

Kapcsolatfelvételi űrlap